Structuur, voor de één rust, voor de ander juist onrust

Voor de ene persoon is structuur een beklemming en voor de ander geeft het juist houvast. Mensen die moeite hebben met structuur voelen zich vaak niet vrij. Zij vinden het leven daardoor saai en te voorspelbaar. Voor anderen biedt structuur juist rust door de voorspelbaarheid van het ritme.

Structuur vind je terug in het ritme van de dagen en weken. Je staat misschien altijd op een vast moment op. Ontbijt, lunch en avond eten doe je op een bepaalde tijd. Je gaat op een bepaalde tijd naar bed. Elke dinsdagavond ga je sporten. Op vrijdagavond spreek je af met vrienden. Je gaat op vaste tijden aan het werk. Misschien heb je ook wel een structuur voor het huishouden.

Als je een structuur hebt die niet bij je past kan dat veel onrust geven. Door omstandigheden zoals; ziekte, werkeloosheid, pensioen, geboorte van een kind, verandering van werktijden e.d. kan er verandering in het dagritme ontstaan. Daar kun je erg veel last van hebben. Ook als je het gevoel hebt dat je je aan een structuur moet houden waar je niet zelf achter staat kan dit beklemmend werken en onrust geven.

Als je (tijdelijk) thuis komen te zitten, merk je al snel dat het lastig is om de structuur die je eerder had zelf vast te houden. Het wegvallen van structuur zorgt bij veel mensen voor problemen. In het begin ervaar je het misschien als prettig, het voelt als vakantie. Maar door gevoelens van schuld kun je er misschien niet van genieten. Er komt steeds minder uit je handen. En na een tijdje voel je je lam geslagen en krijg je helemaal niets meer gedaan. Hierdoor krijg je een slecht gevoel over jezelf en kun je in een neerwaartse spiraal terecht komen. Een gebrek aan focus kan er ook voor zorgen dat je het overzicht kwijt bent en niet meer weten waar je moet beginnen.

Het is niet voor niets dat vooral vroeger bij pas geboren baby’s uit gegaan werd van de regel “rust, regelmaat en reinheid”. Voor kinderen is het heel belangrijk dat ze weten waar ze aan toe zijn. Ze vinden het fijn wanneer dingen op een vaste manier gebeuren, door bijvoorbeeld op dezelfde tijd te gaan eten en slapen. Op deze manier hebben kinderen het gevoel te weten waar ze aan toe zijn en voelen ze zich veiliger. En dit geldt ook voor jou als volwassene. Alleen zal jij zelf die structuur moeten aanbrengen. Soms kunnen om verschillende redenen een oude structuur wegvallen. Dan helpt het om bezigheden te creëren binnen- of buitenshuis zodat je toch een ritme blijven houden.

Onderzoek jouw persoonlijke voorkeur voor veel of weinig behoefte aan structuur. En Maak dan een week- of dagindeling voor jezelf die aansluit bij die behoefte. Vraag je af wat je wilt bereiken. Wil je meer ontspannen? Wil je meer energie? Je oriënteren op ander werk? Je sociale contacten onderhouden? Het maakt niet uit. Dan kan je daaraan de acties koppelen die nodig zijn om dat te bereiken. En die acties kun je in je week- of dagplanning zetten zodat je ze ook echt gaat doen. Ook eten en slapen op vaste tijden kan je helpen de structuur te behouden.

Stem dit ook af met een eventuele partner. De één kan een avond mens zijn en alles op zijn beloop willen laten en de ander een ochtend mensen die van veel structuur houd. Dan is het belangrijk om dit helder te hebben zodat je kunt overleggen met je partner en begrip krijgt voor elkaars behoeftes. Vervolgens kunnen jullie bespreken hoe jullie het beste kunnen omgaan met deze verschillen.

6 tips voor meer rust en structuur in je leven
  1. Bepaal jouw persoonlijke voorkeur veel of weinig behoefte aan structuur;
  2. Wat wil je bereiken? Wat wil je allemaal indelen?;
  3. Maak een week- of dag indeling voor jezelf;
  4. Zorg dat je het zo gedetailleerd maakt als prettig voor je voelt;
  5. Onderzoek in hoeverre deze aansluit bij je partner;
  6. Bespreek met je partner de verschillen en besluit hoe jullie daarmee omgaan.

Een klant van mij kwam door een burn-out langere tijd thuis te zitten. Hij had eindelijk rust kunnen hebben, maar dat lukt hem niet. Hij ervoer juist veel onrust omdat hij ineens geen invulling van zijn dag meer had. De overgang van lange dagen maken op het werk en een lange reistijd naar ineens zeeën van tijd was te groot. Ik gaf hem de opdracht om alle dingen waarvan we hadden vastgesteld dat het hem zou helpen om beter te worden, in te delen in een week invulling. Hij nam er dingen in op die zowel sportief als sociaal waren. Hij zette de wekker want van eindeloos in bed liggen werd hij niet vrolijk. Hij limiteerde zijn computertijd  en ging op een vaste tijd naar bed nog wat te lezen. Dit gaf hem de houvast en structuur waardoor hij eindelijk wel tot rust kwam.

Kortom voel of structuur je beklemd of juist rust geeft. Zodat je jouw weekindeling onder de loep kunt nemen en indien nodig meer structuur kunt aanbrengen. Je voelt zelf wel hoe nauwkeurig dit bij jou nodig is. Overleg met je partner om te zorgen dat dit aansluit. Zodat je de veiligheid en rust van structuur ervaart en je meer kunt genieten van jouw leven.

Door: Nanda Noorlander van N-balans. (Nanda Noorlander helpt mensen die last hebben van overspannenheid of een burn-out van overleven naar leven. Zodat ze meer rust en meer energie hebben en ze weer kunnen genieten en eindelijk weer gelukkig zijn.)

En dan hoor ik nu graag van jou! Wil je definitief uit je burn-out? Klik hieronder en bestel de 3-delige videoserie… ?