Privacy beleid

Inleiding:

Ik ben mij ervan bewust dat je vertrouwen stelt in mij. Ik zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laat ik je weten welke gegevens ik verzamel als je mijn website gebruikt. Waarom ik deze gegevens verzamel en hoe ik hiermee jouw gebruikservaring verbeter. Om het zo duidelijk mogelijk te maken hoe ik werk. Dit beleid is van toepassing op alle door N-balans geleverde producten en diensten.

N-balans, gevestigd te Rietdekkersdreef 709, 7328 AK te Apeldoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals hieronder genoemd wordt in dit privacybeleid.

Persoonsgegevens die verwerkt worden

N-balans verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van de gratis of betaalde diensten. En/of omdat je deze zelf aan mij hebt verstrekt. De gegevens die N-balans verwerkt zijn nodig voor de hieronder beschreven doelen. N-balans verwerkt in ieder geval:

 • Voornaam en achternaam
 • E-mailadres
 • Geboortedatum (alleen als je op je verjaardag een verrassing wilt)
 • Adresgegevens (alleen als je klant bent, bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 • Telefoonnummer (alleen als je je hebt ingeschreven voor een gratis masterclass of gratis stresscheck of als je één van mijn diensten hebt gekocht)
 • Bankgegevens (alleen als je een product of dienst hebt gekocht
Verwerkt N-balans ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. N-balans verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Waarom je gegevens nodig zijn

Als ik een gratis of betaalde dienst verleen wil ik je goed van dienst zijn. Ik gebruik jouw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten;
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren;
 • Als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.
 • Gegevens kunnen ook gebruikt worden, om je op de hoogte te houden van diensten en producten van N-balans. Bijvoorbeeld om je mijn ezine met waardevolle artikelen te sturen en ook om je op de hoogte te houden van gratis en betaalde diensten en producten. Wil je geen ezine of e-mail meer ontvangen, dan kun je onderaan het bericht op ‘afmelden’ klikken. Dan verwijder ik jouw gegevens uit het systeem.

Ik kan jouw gegevens alleen voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauw verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is N-balans gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt N-balans zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacybeleid om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan dit privacybeleid.

Hoe lang je gegevens bewaard worden

N-balans bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Verstrekken van gegevens aan derden

N-balans verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van een gratis of betaalde dienst of product van N-Balans, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, heb ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

N-balans gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik  gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt uiteraard altijd de mogelijkheid om al jouw, bij mij bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuur je een gespecificeerd verzoek via het contactformulier.

Beveiliging

N-balans hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van je persoonsgegevens. N-balans heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij N-balans toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval N-balans gebruik maakt van de diensten van derden, zal N-balans in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op.

Jouw privacy rechten

Wanneer je een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van je persoonsgegevens doet, zal N-balans u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kun je indienen via het contactformulier.

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacybeleid, kun je contact met mij opnemen, via het contactformulier.

Dit privacy statement is het laatst bijgewerkt op d.d. 09-05-2018